ژورنال اصلی BioMed Central Ltd.

download pdf Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis, دانلود Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis,Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang, کتاب های Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang,BioMed Central Ltd. 2016-08-05, لیست کتاب های BioMed Central Ltd. 2016-08-05,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet Advanced research in materials and engineering applications : selected / دانلود فایل

مشخصات کلی Advanced research in materials and engineering applications : selected, peer reviewed papers from the World Virtual Conference on Advanced Research in Materials and Engineering Applications, September 22-26, 2014, Kuala Lumpur, Malaysia

نویسنده کتاب (Author):

Nor Azwadi Che Sidik; Syahrullail Samionدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

Pfaffikon, Switzerland : Trans Tech Publications Ltd, Pfaffikon, Switzerland ; Enfield, New Hampshire : Trans Tech Publications Ltd : Trans Tech Publications Inc., 2015. [date of distribution not identified] ©2015.خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 eBook : Document : Conference publication : English فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

موضوع (Subject):

Engineering — Congresses.       Materials — Congresses.       Mechanics — Congresses.      

ژانر / فرم:Electronic books
Congresses

اضافی فرمت فیزیکی:Print version:
Advanced research in materials and engineering applications : selected, peer reviewed papers from the World Virtual Conference on Advanced Research in Materials and Engineering Applications, September 22-26, 2014, Kuala Lumpur, Malaysia.
Pfaffikon, Switzerland : Trans Tech Publications Ltd, c2015
868 pages

موضوع:Conference publication, Document, Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Computer File

تمام نویسندگان / همکاران: Nor Azwadi Che Sidik; Syahrullail Samion Find more information about: Nor Azwadi Che Sidik Syahrullail Samion

شناسه شابک ISBN:9783038267249 3038267244

شناسه OCLC:979266255

جزئیات Description:1 online resource (876 pages) : illustrations.

عنوان سری:Applied mechanics and materials, Volume 695.

مسئوليت Responsibility:edited by Nor Azwadi Che Sidik and Syahrullail Samion.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: