ژورنال اصلی BioMed Central Ltd.

download pdf Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis, دانلود Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis,Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang, کتاب های Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang,BioMed Central Ltd. 2016-08-05, لیست کتاب های BioMed Central Ltd. 2016-08-05,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet Bodies of knowledge in ancient Mesopotamia : the diviners of late Bron / دانلود فایل

مشخصات کلی Bodies of knowledge in ancient Mesopotamia : the diviners of late Bronze Age Emar and their table collection

نویسنده کتاب (Author):

Matthew Rutzدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

Leiden ; Boston : Brill, 2013.خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 eBook : English فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

موضوع (Subject):

Assyro-Babylonian literature.       Assyro-Babylonian religion.       Cuneiform tablets — Syria — Emar (Extinct city)       View all subjects      

ژانر / فرم:Electronic books

موضوع:Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Computer File

تمام نویسندگان / همکاران: Matthew Rutz Find more information about: Matthew Rutz

شناسه OCLC:979266739

جزئیات Description:1 online resource (xxi, 682 p. 🙂 ill.

عنوان سری:Ancient magic and divination, v. 9.

مسئوليت Responsibility:by Matthew Rutz.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: