ژورنال اصلی BioMed Central Ltd.

download pdf Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis, دانلود Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis,Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang, کتاب های Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang,BioMed Central Ltd. 2016-08-05, لیست کتاب های BioMed Central Ltd. 2016-08-05,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet Breviary of aesthetics : four lectures / دانلود فایل

مشخصات کلی Breviary of aesthetics : four lectures

نویسنده کتاب (Author):

Benedetto Croce; Hiroko Fudemotoدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

Toronto [Ont.] : University of Toronto Press, ©2007.خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 eBook : Document : English فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

موضوع (Subject):

Aesthetics.       Esthétique.      

موضوع:Document, Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Computer File

تمام نویسندگان / همکاران: Benedetto Croce; Hiroko Fudemoto Find more information about: Benedetto Croce Hiroko Fudemoto

شناسه شابک ISBN:9781442684089 1442684089

شناسه OCLC:979271938

یادداشت:Translation of: Breviario di estetica.

جزئیات Description:1 online resource (xxix, 113 pages).

عنوان سری:Lorenzo da Ponte Italian library series.

مسئوليت Responsibility:Benedetto Croce ; introduction by Remo Bodet ; translated by Hiroko Fudemoto.


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs