ژورنال اصلی BioMed Central Ltd.

download pdf Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis, دانلود Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis,Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang, کتاب های Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang,BioMed Central Ltd. 2016-08-05, لیست کتاب های BioMed Central Ltd. 2016-08-05,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet Clinical medicine : journal of the Royal College of Physicians of London. / دانلود فایل

مشخصات کلی Clinical medicine : journal of the Royal College of Physicians of London.

نویسنده کتاب (Author):

Royal College of Physicians of London.درخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

London : The College, ©2001-خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 eJournal/eMagazine : Periodical : English فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

موضوع (Subject):

Clinical medicine — Periodicals.      

ژانر / فرم:Periodicals

موضوع:Periodical, Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Journal / Magazine / Newspaper

تمام نویسندگان / همکاران: Royal College of Physicians of London.

شناسه ISSN:1470-2118

شناسه OCLC:979271207

جزئیات Description:v. : ill.

جزئیات بیشتر:Mode of access: Internet via the World Wide Web.


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs