ژورنال اصلی BioMed Central Ltd.

download pdf Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis, دانلود Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis,Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang, کتاب های Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang,BioMed Central Ltd. 2016-08-05, لیست کتاب های BioMed Central Ltd. 2016-08-05,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet Configuration management : the missing link in Web engineering / دانلود فایل

مشخصات کلی Configuration management : the missing link in Web engineering

نویسنده کتاب (Author):

Susan Dartدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

Boston, MA : Artech House, 2000.خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 eBook : Document : English فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

موضوع (Subject):

Software configuration management.       Web site development.       Web sites — Management.      

موضوع:Document, Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Computer File

تمام نویسندگان / همکاران: Susan Dart Find more information about: Susan Dart

شناسه شابک ISBN:1580533892 9781580533898

شناسه OCLC:979272158

یادداشت:“Artech House computing library.”

جزئیات Description:1 online resource.

مسئوليت Responsibility:Susan Dart.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: