ژورنال اصلی BioMed Central Ltd.

download pdf Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis, دانلود Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis,Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang, کتاب های Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang,BioMed Central Ltd. 2016-08-05, لیست کتاب های BioMed Central Ltd. 2016-08-05,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet Roman crete : new perspectives / دانلود فایل

مشخصات کلی Roman crete : new perspectives

نویسنده کتاب (Author):

Jane E Francis; Anna Kouremenosدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

Oxford, [England] ; Philadelphia, [Pennsylvania] : Oxbow Books, 2016. ©2016.خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 eBook : Document : English فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

موضوع (Subject):

Romans — Greece — Crete.       Crete (Greece) — History — 67 B.C.-826 A.D.      

ژانر / فرم:Electronic books

اضافی فرمت فیزیکی:Print version:
Roman crete : new perspectives.
Oxford, [England] ; Philadelphia, [Pennsylvania] : Oxbow Books, c2016
vi, 246 pages
2015046548.

موضوع:Document, Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Computer File

تمام نویسندگان / همکاران: Jane E Francis; Anna Kouremenos Find more information about: Jane E Francis Anna Kouremenos

شناسه شابک ISBN:9781785700965 1785700960

شناسه OCLC:979266735

جزئیات Description:1 online resource (273 pages, 35 unnumbered pages of plates) : illustrations.

مسئوليت Responsibility:Edited by Jane E. Francis and Anna Kouremenos.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs