ژورنال اصلی BioMed Central Ltd.

download pdf Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis, دانلود Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis,Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang, کتاب های Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang,BioMed Central Ltd. 2016-08-05, لیست کتاب های BioMed Central Ltd. 2016-08-05,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet Student BMJ / دانلود فایل

مشخصات کلی Student BMJ

نویسنده کتاب (Author):

British Medical Association.درخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

London : British Medical Association, 1992-خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 eJournal/eMagazine : English فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

موضوع (Subject):

Medicine — Periodicals.      

ژانر / فرم:Periodicals

موضوع:Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Journal / Magazine / Newspaper

تمام نویسندگان / همکاران: British Medical Association.

شناسه ISSN:0966-6494

شناسه OCLC:979266832

یادداشت:“The international medical students’ journal”

جزئیات بیشتر:Mode of access: Internet via World Wide Web. Available at: http://www.studentbmj.com/.

دیگر عناوین:StudentBMJ.com.
StudentBMJ.
BMJ : British Medical Journal.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: