ژورنال اصلی BioMed Central Ltd.

download pdf Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis, دانلود Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis,Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang, کتاب های Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang,BioMed Central Ltd. 2016-08-05, لیست کتاب های BioMed Central Ltd. 2016-08-05,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet Algunas notas sobre el comportamiento de las zahorras en los firmes / دانلود فایل

مشخصات کلی Algunas notas sobre el comportamiento de las zahorras en los firmes

نویسنده کتاب (Author):

Romana García, Manuel; Pérez Pérez, Ignacio; Navarro Gamir, Vicente

انتشارات (Publisher):

Entorno Gráfico 2000

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Downloadable article : Spanish

منبع (Database):

WorldCat

عنوان ژورنال (Publication):

romana-garcia-m-perez-perez-i-navarro-gamir-v-2000-algunas-notas-sobre-el-comportamiento-de-las-zahorras-en-los-firmes-ingeopres-82-pp-18-22-issn-1136-4785

موضوع (Subject):

Riesgos de imprimación       Riscos de imprimación       Zahorras       View all subjects      

توضیحات خلاصه (Summary):

[Resumen:] Al hilo de lo discutido en el reciente V Congreso Nacional de Firmes, sobre las capas de base de los firmes, en este artículo se exponen las misiones de las bases granulares en cada tipo de firme, con algunas notas de la importancia de los riegos de imprimación y de evitar la segregación, como principal enemigo de la respuesta de estos materiales a lo largo de su vida. Finalmente, se exponen algunas conclusiones que resumen estas misiones, y combaten algunas concepciones falsas que pueden escucharse en algunas ocasiones.  Read more…

ژانر / فرم:info:eu-repo/semantics/article

موضوع:Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Article

تمام نویسندگان / همکاران: Romana García, Manuel; Pérez Pérez, Ignacio; Navarro Gamir, Vicente

شناسه OCLC:979265250

Language Note:Spanish

فهرست محتوا:1136-4785 http://hdl.handle.net/2183/18203

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: