ژورنال اصلی BioMed Central Ltd.

download pdf Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis, دانلود Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis,Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang, کتاب های Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang,BioMed Central Ltd. 2016-08-05, لیست کتاب های BioMed Central Ltd. 2016-08-05,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet Creating a learning society : a new approach to growth, development, a / دانلود فایل

مشخصات کلی Creating a learning society : a new approach to growth, development, and social progress

نویسنده کتاب (Author):

Joseph E Stiglitz; Bruce C Greenwaldدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

New York : Columbia University Press, 2015. ©2015.خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 eBook : Document : English : Reader’s edition فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

موضوع (Subject):

Social learning.       Information society.       Progress.      

ژانر / فرم:Electronic books

اضافی فرمت فیزیکی:Print version:
Stiglitz, Joseph E.
Creating a learning society : a new approach to growth, development, and social progress.
New York : Columbia University Press, c2015
xviii, 406 pages
2015002293.

موضوع:Document, Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Computer File

تمام نویسندگان / همکاران: Joseph E Stiglitz; Bruce C Greenwald Find more information about: Joseph E Stiglitz Bruce C Greenwald

شناسه شابک ISBN:9780231540629 0231540620

شناسه OCLC:979266570

جزئیات Description:1 online resource (300 pages) : illustrations, graphs.

عنوان سری:Kenneth J. Arrow lecture series (New York, N.Y.)

مسئوليت Responsibility:Joseph E. Stiglitz and Bruce C. Greenwald.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: