ژورنال اصلی BioMed Central Ltd.

download pdf Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis, دانلود Specific immunotherapy ameliorates ulcerative colitis,Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang, کتاب های Cai, Min; Zeng, Lu; Li, Lin-Jing; Mo, Li-Hua; Xie, Rui-Di; Feng, Bai-Sui; Zheng, Peng-Yuan; Liu, Zhi-Gang; Liu, Zhan-Ju; Yang, Ping-Chang,BioMed Central Ltd. 2016-08-05, لیست کتاب های BioMed Central Ltd. 2016-08-05,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet Exploring the past through the present / دانلود فایل

مشخصات کلی Exploring the past through the present

نویسنده کتاب (Author):

Mikhailov, Alexander T.

انتشارات (Publisher):

Wiley 2013

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Downloadable article : English

منبع (Database):

WorldCat

عنوان ژورنال (Publication):

mikhailov-at-exploring-the-past-through-the-present-evol-dev-20131513-4

ژانر / فرم:info:eu-repo/semantics/article

موضوع:Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Article

تمام نویسندگان / همکاران: Mikhailov, Alexander T.

شناسه OCLC:979265392

Language Note:English

فهرست محتوا:1525-142X http://hdl.handle.net/2183/17525

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs